GeschiedenisMSIROND

Waar de naam Mater Salvatorisinstituut vandaan komt

In 1938 zocht toenmalig pastoor, E.H. Vandenhoudt, naar een vorm van voortgezet onderwijs voor de (vrouwelijke) jeugd van Kapellen.
De Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar, die er sinds 1868 werkzaam waren in de zorg- en ziekendienst en sinds 1879 in het onderwijs, werden aangesproken. Zuster Eugenia, de algemene overste van de congregatie, reageerde positief en zond in de persoon van Zuster Luigia een jonge, ondernemende zuster naar de Dorpsstraat.
De school moest, volgens de traditie, een naam hebben waarin verwezen wordt naar Maria. De overige scholen van de congregatie ­ Instituut Sancta Maria in Aarschot, Sint-Maria in Neerpelt, Instituut Mariaburcht in Stevoort en Instituut Heilig Hart van Maria in Berlaar ­ hadden allemaal "Maria" in hun naam, maar dat wilde Zuster Luigia niet. Ze wilde een originele naam hebben en koos voor Mater Salvatoris, d.w.z. Moeder van de Verlosser (Lat. Mater = Moeder en Salvator = Verlosser), een naam die wel naar Maria verwijst, maar haar niet met name noemt.

 

Bron: "Jubileumboek 75 jaar Mater Salvatorisinstituut Kapellen", pagina 50.

 

Geschiedenis in een notedop

1892

Reeds meer dan een eeuw geleden gaven de zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar onderwijs aan kinderen van Kapellen. Zij vestigden zich in de Dorpsstraat en vervulden toen reeds een zeer belangrijke rol in het sociale leven.

1938

De zusters begonnen een middelbare school. Na moeilijke oorlogsjaren groeide de school verder uit tot een volledige cyclus technisch onderwijs.

1960

Er werd gestart met de uitbouw van de humaniora. De snelle ontwikkeling die zich vanaf dan voordeed, kunnen we het best schetsen in volgend chronologisch overzicht.

1967

De oprichting van de hogere cyclus van de humaniora, afdeling Economische Wetenschappen en de oprichting van de lagere cyclus technisch onderwijs, afdeling Handel.

1970

Uitbouw van de handelsafdeling met een hogere cyclus Secretariaat-Talen.

1982

Start van het eerste jaar V.S.O. met A-jaar en B-jaar.

1983

Tweede jaar V.S.O. met opties Latijn, Mens-en Natuurwetenschappen en Biotechnieken. Tweede beroepsvoorbereidend leerjaar met de beroepenvelden Kleding en Kantoor en Verkoop.

1984

Uitbouw van de tweede graad V.S.O.:

Doorstromingsrichtingen:

 • A.S.O.
  • Economische Wetenschappen
  • Moderne Talen
 • T.S.O.
  • Techniek-Wetenschappen
  • Kleding

Kwalificatierichtingen:

 • T.S.O.
  • Handel en Administratie
 • B.S.O.
  • Kleding-Verkoop
1986

Start van de derde graad V.S.O. met 6 studierichtingen:

Doorstromingsrichtingen:

 • A.S.O.
  • Economische Wetenschappen
  • Moderne Talen
 • T.S.O.
  • Techniek-Wetenschappen
  • Handel en Administratie
  • Mode en Kleding
 • B.S.O.
  • Boutiquekleding-Verkoop en Retouches
1988

Oprichting van het 7de specialisatiejaar Mode-en Maatkleding Dames.

1989

Invoering van de nieuwe structuur in het eerste gemeenschappelijk leerjaar met keuzemogelijkheid tussen een Latijnse en een Moderne afdeling.

1990

In het kader van de nieuwe structuur kunnen de leerlingen vanaf het tweede leerjaar kiezen tussen de opties Latijn, Moderne Wetenschappen, Techniek-Wetenschappen en Handel.

1991

Uitbouw van de nieuwe structuur in de tweede graad.

Doorstromingsrichtingen:

 • A.S.O.
  • Economie-Wiskunde
  • Economie-Moderne Talen
 • T.S.O.
  • Techniek-Wetenschappen
  • Handel
  • Mode en Kleding
 • B.S.O.
  • Kleding
1994

Verdere uitbouw van de nieuwe structuur in de derde graad.

Doorstromingsrichtingen:

 • A.S.O.
  • Economie-Wiskunde
  • Economie-Moderne Talen
 • T.S.O.
  • Techniek-Wetenschappen
  • Handel
  • Boekhouden-Informatica
 • B.S.O.
  • Kleding-Verkoop en Retouches
 • 7de specialisatiejaar: Mode- en Maatkleding Dames
2000
 • T.S.O.
  • Oprichting Secretariaat-Talen
2001
 • T.S.O.
  • Oprichting Handel-Talen
 • B.S.O.
  • Deze onderwijsvorm is niet meer aanwezig in onze school.
2008
 • A.S.O.
  • Oprichting Wetenschappen