ouderraad

 

 

KlasseOuders

 

Ouderraad

Ooit mee nagedacht over het schoolreglement?
Het pedagogisch project van de school van dichtbij bekeken?
De agendapunten van de schoolraad op voorhand besproken?
Gespreksavonden rond jongerencultuur en drugs bijgewoond?
Mee van gedacht gewisseld rond dyslexie?

Nog niet, maar u hebt er wel zin in? Dan is de ouderraad van het Mater Salvatoris instituut écht iets voor u.

 

Wie zijn wij

Wij zijn een gemotiveerde groep ouders die meedenkt en samenwerkt met een dynamisch directieteam.

Een optimale begeleiding en opvoeding van onze kinderen is enkel mogelijk indien zowel ouders als school mekaar kennen en waarderen. Daarom willen wij als ouderraad enerzijds de werking van de school ondersteunen en anderzijds alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven betrekken.
Onze belangrijkste doelstelling is dan ook te zorgen voor een goede samenwerking en een vlotte communicatie tussen school en ouders. Dit in een sfeer van openheid en dialoog.

De ouderraad van het Mater Salvatoris Instituut in Kapellen wacht op uw creativiteit, uw frisse ideeën én uw positieve inbreng want de verantwoordelijkheid van ouders stopt niet aan de schoolpoort !

Hoe werken wij

De ouderraad vergadert één maal per maand met de schooldirectie over het leren en leven in en rond de school. Tijdens deze vergaderingen worden allerlei schoolgerelateerde onderwerpen (drugspreventie, leren leren, pestgedrag, schoolonkosten, schooluitstappen,...) behandeld en worden de verschillende activiteiten voorbereid, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Als ouderraad zijn wij eveneens vertegenwoordigd in de schoolraad, een overleg- en inspraakorgaan waarin ook vertegenwoordigers van de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen en lokale gemeenschap zetelen.

Activiteitenkalender

Als ouderraad zijn we er natuurlijk ook om de financiële middelen van de school aan te dikken. Dit door het organiseren van een aantal informatieve, educatieve en ontspannende activiteiten.
Noteer alvast volgende data in uw agenda, uitnodigingen en concrete informatie worden u tijdig via de school bezorgd.

 • Oktober: Dag van de leerkracht
 • November: speculaas en marsepein verkoop
 • Februari - maart: thema-avond
 • April: opendeurdag,
 • Mei: race van de gouden roepie
 • Juni: proclamatie zesdejaars
Leden

U kan de leden van de schoolraad steeds bereiken op volgend e-mail adres: ouderraad@matersalvatoris.be of via de school.

Hoe lid worden?

U kunt uw steentje bijdragen door:

 • een vrijwillige bijdrage te storten op het rekeningnummer van de ouderraad:
  IBAN BE41 2200 3350 1210 BIC GEBABEBB of 220-0335012-10, met de vermelding "vrijwillige bijdrage"
 • deel te nemen aan de oudervergaderingen (1 maal per maand)
 • af en toe een handje toe te steken door u op te geven als "helpende handen"