Graad 1

         1ste jaar

Graad 2
Graad 3

Eerste gemeenschappelijk leerjaar A

Wie inschrijft voor het eerste gemeenschappelijk leerjaar A heeft de keuze tussen:

  • Latijn met een extra lesuur voor Frans in functie van differentiatie en remediering.
  • Moderne wetenschappen met een extra lesuur voor Nederlands, Frans en wiskunde om te kunnen remediëren en differentiëren en 2u TALENTZOEKER! met daarin vooral doe-activiteiten op 5 gebieden:
    STEM, ICT, expressie, art en sport.

Al deze afdelingen hebben een gemeenschappelijk lessenpakket van 27 lesuren basisvorming.
Naargelang de afdeling worden de overige 5 lesuren anders ingevuld in een keuzegedeelte.

Een woordje uitleg bij de verschillende afdelingen

In het eerste leerjaar van de eerste graad krijg je een brede, algemene vorming en maak je kennis met veel verschillende vakken. We focussen op een gelijke start en aanpak voor iedereen en we bereiden je voor op alle aso- en tso-richtingen. We bouwen verder op de leerstof uit de basisschool, maar het tempo ligt wat hoger en we verwachten meer zelfstandigheid. In het tweede jaar kies je dan iets specifieker.
Zo ontdek je stap voor stap waar jouw hart ligt.

De lessentabel van 1A omvat 32 lestijden en bestaat uit 2 delen:

Het eerste deel bestaat uit een basisvorming van 27u die voor elke leerling dezelfde is.

Het tweede deel van het lestijdenpakket in 1A omvat 5u en is een keuzegedeelte.

Ofwel kies je voor de optie Latijn en ga je gedurende 4 uren op ontdekkingstocht door de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Als je kiest voor Latijn dan ben je een doorzetter die gemotiveerd is om interessante dingen bij te leren over taal, wetenschap en wiskunde. Als je ook bereid bent om regelmatig en nauwkeurig te studeren, dan krijg je in de richting Latijn de kans om op alle domeinen optimaal te groeien. Bij deze optie hoort ook een extra uur Frans om te kunnen differentiëren en remediëren.

Ofwel kies je voor de optie Moderne Wetenschappen: 2u Talentzoeker! + 3u differentiatie en remediering. Dan ben je geïnteresseerd in zowel wetenschap, wiskunde als talen. Je krijgt een extra uurtje Nederlands, Frans en wiskunde waarin je op jouw niveau uitgedaagd wordt. Bovendien wordt je taalgevoel aangescherpt en je communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld.

Met 2u Talentzoeker! proef je van heel wat uiteenlopende vakgebieden. Je ontdekt je interesses en krijgt op maat gemaakte prikkels: uitdagend of ondersteunend. Vijf ‘talenten’ worden aangesneden in STEAM: STEM, ICT, Expressie, Art - creatief denken en Move-it. Gespreid over het volledige schooljaar doorloop je elk onderdeel gedurende een aantal weken. De veelzijdige richting 1A met TALENTZOEKER! biedt je dus alle kansen om je interesses en mogelijkheden te ontdekken, zodat je klaar bent voor het tweede jaar van jouw keuze.

 

Basisvorming
Godsdienst2
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Mens en Samenleving2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
KeuzegedeelteLatijnModerne
Klassieke Talen4-
Nederlands-+1
Frans+1+1
Wiskunde-+1
Talentzoeker!-2
TOTAAL3232

*ICT wordt geïntegreerd in diverse vakken waarbij alle doelstellingen bereikt worden. Bij Talentzoeker! en techniek krijgen de leerlingen bovendien een aantal verdiepingsopdrachten.

Eerste gemeenschappelijk leerjaar A

Wie inschrijft voor het eerste gemeenschappelijk leerjaar A heeft de keuze tussen:

  • Latijn
  • Moderne wetenschappen

Al deze afdelingen hebben een gemeenschappelijk lessenpakket van 28 lesuren. Naargelang de keuze van afdeling worden de overige 4 lesuren anders ingevuld.

Een woordje uitleg bij de verschillende afdelingen

In het eerste leerjaar van de eerste graad krijg je een brede, algemene vorming en maak je kennis met veel verschillende vakken. We focussen op een gelijke start en aanpak voor iedereen en we bereiden je voor op alle aso- en tso-richtingen. We bouwen verder op de leerstof uit de basisschool, maar het tempo ligt wat hoger en we verwachten meer zelfstandigheid. In het tweede jaar kies je dan iets specifieker. Zo
ontdek je stap voor stap waar jouw hart ligt.

De lessentabel van 1A omvat 32 lestijden en bestaat uit 2 delen: een basisvorming (28u) en een keuzegedeelte (4u).

Het eerste deel bestaat uit een basisvorming van 28u die voor elke leerling dezelfde is. Je maakt ondermeer kennis met vreemde talen, techniek en wetenschappen, er is ook voldoende aandacht voor creatieve vakken en in het vak leefsleutels werk je aan je persoonlijke en sociale ontwikkeling en je relationele vaardigheden.

Het tweede deel van het lestijdenpakket in 1A omvat 4u en is een keuzegedeelte.

Ofwel kies je voor de optie Latijn (4u) en ga je op ontdekkingstocht door de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Als je kiest voor Latijn dan ben je een doorzetter die gemotiveerd is om interessante dingen bij te leren over taal, wetenschap en wiskunde. Als je ook bereid bent om regelmatig en nauwkeurig te studeren, dan krijg je in de richting Latijn de kans om op alle domeinen optimaal te groeien.

Ofwel kies je voor de optie Moderne Wetenschappen: 2u Talentzoeker! + 1u Frans + 1u wiskunde. Dan ben je geïnteresseerd in zowel wetenschap, wiskunde als talen. Je krijgt een extra uurtje Frans en wiskunde waarin je op jouw niveau uitgedaagd wordt. Bovendien wordt je taalgevoel aangescherpt en je communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld.

Met 2u Talentzoeker! proef je van heel wat uiteenlopende vakgebieden. Je ontdekt je interesses en krijgt op maat gemaakte prikkels: uitdagend of ondersteunend. Vijf ‘talenten’ worden aangesneden: ICT, Initiatie Engels, Move-it, Expressie en STEM. Gespreid over het volledige schooljaar doorloop je elk onderdeel gedurende een aantal weken. De veelzijdige richting 1A met TALENTZOEKER! biedt je dus alle kansen om je interesses en mogelijkheden te ontdekken, zodat je klaar bent voor het tweede jaar van jouw keuze.

Basisvorming
Godsdienst2
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Mens en Maatschappij2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
Latijn
Klassieke Talen4
Frans+1
Moderne wetenschappen
Nederlands+1
Frans+1
Wiskunde+1
Talentzoeker!2
TOTAAL32

*ICT wordt geïntegreerd in diverse vakken waarbij alle doelstellingen bereikt worden. Bij Talentzoeker! en techniek krijgen de leerlingen bovendien een aantal verdiepingsopdrachten