Graad 1

Graad 2
Graad 3

Het tweede leerjaar

In ons tweede leerjaar bieden wij 4 verschillende basisopties aan.

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen
 • Wetenschappen en Onderzoek
 • Ondernemen

Al de afdelingen hebben een gemeenschappelijk pakket van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn heel specifiek voor de gekozen optie.

Latijn

Het instuderen van een zeer uitgebreide woordenschat is intensief werk en neemt veel tijd in beslag. Spraakkunstpuzzels met uitgangen van naamwoorden en werkwoorden komen herhaaldelijk voor in het programma. Zo oefen je het logisch denken en het spelen met een taal. Teksten in het Nederlands vertalen is zeer belangrijk. Fijn om weten is dat deze teksten bijna altijd mythen zijn. Als welgekomen afwisseling komt ook de Romeinse geschiedenis zeker aan bod.
Om deze afdeling met kans op succes te kunnen volgen, moet je over een groot bevattingsvermogen en over een sterke wil beschikken om te kunnen doorzetten en te kunnen volhouden als het wat moeilijker wordt.

 

Moderne Wetenschappen

Socio-Economische Initiatie (2 uur)

In dit vak leer je over de sociale en de economische aspecten van onze hedendaagse samenleving. De goederenkringloop en de geldkringloop worden stapsgewijze onderzocht en vervolledigd. Bij de bespreking van de werking van de bedrijven kom je uiteraard ook tot de studie van de verschillende soorten facturen, korting, BTW en de mogelijke betalingswijzen.
Bij de ontleding van het verbruikspatroon van de gezinnen bestudeer
je niet alleen de betalingsmiddelen maar ook de sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, pensioen e.d. Ook de eerste begrippen van de internationale handel worden even toegelicht.

Wetenschappelijk Werk (3 uur)

Wetenschappelijk werk is, samen met SEI, een onderdeel van de basisoptie
Moderne wetenschappen. Wetenschappelijk Werk is een kennismaking met
natuurwetenschappen (fysica, biologie, chemie). In het vak WW wordt
de wetenschappelijke methode verkend aan de hand van chemische,
fysische en biologische contexten (elektriciteit, kracht en druk,
zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid,
microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, …).
Door middel van onderzoekend leren en het benaderen van de leerstof
vanuit verschillende invalshoeken, komen de leerlingen op een
actieve manier meer te weten over de levende en niet-levende natuur.

Deze kennismaking draagt bij tot een duidelijkere oriëntering van de
leerlingen naar de tweede graad.

 

Wetenschappen en Onderzoek

Wie voor de richting Wetenschappen en Onderzoek (Techniek- Wetenschappen) kiest, moet zeker een grote belangstelling hebben voor natuurwetenschappen, graag wiskunde studeren en aanleg hebben om nauwkeurig te werken bij wetenschappelijke onderzoekjes.
In de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek kunnen leerlingen via verdere verkenning en/of verdieping van natuurwetenschappen hun interesses en talenten aanscherpen. De bedoeling van een basisoptie is de leerling te helpen zich te oriënteren. Belangrijk is wel dat het geheel van de basisvorming (talen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, techniek, LO, artistieke opvoeding, godsdienst) mede bepalend is in de oriënterende rol van de eerste graad.
Er is een grote overeenkomst tussen wetenschappelijke werk (WW)  en de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek. Dit is ook logisch aangezien beide leerplannen als uitgangspunt het leerplan Natuurwetenschappen A-stroom hebben. Daarnaast willen we toch enkele belangrijke verschilpunten onder de aandacht brengen:

 • WW is een onderdeel van de basisoptie Moderne Wetenschappen.
  Leerlingen die deze basisoptie volgen, krijgen naast WW ook
  SEI(Socio- Economische Initiatie).
 • De basisoptie Wetenschappen en onderzoek wordt dikwijls gekozen door leerlingen met een grotere intrinsieke motivatie voor alles wat met wetenschap te maken heeft. Het zijn leerlingen die vooral door experimenteel werk uitgedaagd worden.
 • In de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek wordt ervoor gekozen om de wiskundige basisvaardigheden te versterken.

De basisoptie Wetenschappen en Onderzoek zal aspecten van de levende en niet levende natuur verkennen en eventueel uitdiepen.
Omdat de leerlingen meer tijd en ruimte hebben, kunnen ze op een meer zelfstandige en onderzoekende manier aan de slag gaan en via voorbeelden of invalshoeken uit de leef- en/of interessewereld bijleren. De wetenschappelijke methode wordt verkend aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten (elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, …).
Daarnaast gaan de leerlingen zelf actief aan de slag in het labo:
microscopie, chemie en fysicaproeven,… Je leert als het ware je
eigen omgeving door onderzoek begrijpen. Speurderswerk dus.
Deze optie bereidt leerlingen voor op verdere studies Wetenschappen
(ASO 2de graad) en Techniek Wetenschappen (TSO 2de graad).

Ondernemen

Ondernemen (3 uur)

Vanuit onze eigen leefwereld als consument maken we kennis met de handelswereld. Volgende thema’s komen aan bod:

 • kopen en verkopen
 • betalen
 • werken op kantoor
 • de toeristische sector
 • logistiek

We gaan na welke stappen er gevolgd worden bij het tot stand brengen van een verkoop en welke documenten hierbij horen. Wij leven ons in als echte verkopers.
We berekenen facturen en bestuderen moderne betalingsvormen.
We brengen een bedrijfsbezoek en zien welke vaardigheden en attitudes er belangrijk zijn in een toekomstige beroepsloopbaan.
Via het thema toerisme leren we informatie te halen uit verschillende gegevensbronnen. ICT -vaardigheden komen ook hier aan bod.

ICT (2 uur)

Tijdens deze lessen leer je via een computerprogramma de algemene vaardigheden van het typen: het tienvingersysteem en het blind  typen.
Deze grondprincipes zijn erop gericht juiste automatismen aan te leren voor een renderende typtechniek. Hierbij wordt eveneens  belang gehecht aan je lichaamshouding als typist(e).
Een degelijke studie van het toetsenbord is een noodzaak, zodat je het efficiënt kan hanteren: de toetsen van de gidsrij, hoofdrij en benedenrij, de leestekens, het gebruik van de wisseltoets en het wisselslot,...

Leefsleutels (1 uur)

Binnen deze lessen streven we naar meer welbevinden op school in een brede kijk op preventie. We werken rond Leren Leren en sociale vaardigheden in thema’s zoals (cyber-)pesten, weerbaarheid, omgaan met elkaar, rookpreventie, verlies,...

 LatijnModerne WetenschappenWetenschappen en OnderzoekOndernemen
Latijn Klassieke Talen5---
Wetenschappelijk Werk-33-
Socio-Economische Initiatie-2--
Onderzoek--2-
Ondernemen---3
Informatica---2
Leefsleutels---1
Godsdienst2222
Nederlands4444
Frans4444
Engels2222
Wiskunde5554
Aardrijkskunde1111
Natuurwetenschappen1111
Geschiedenis2222
Lichamelijke Opvoeding / Sport2222
Muzikale Opvoeding1111
Plastische Opvoeding1111
Techniek2222
Informatie- en Communicatie Technologie *----
TOTAAL323232

*Het computergebruik wordt in de verschillende vakken geïntegreerd.

Het tweede leerjaar

In ons tweede leerjaar bieden wij 4 verschillende basisopties aan.

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen
 • Wetenschappen en Onderzoek
 • Ondernemen

Al de afdelingen hebben een gemeenschappelijk pakket van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn heel specifiek voor de gekozen optie.

Latijn

Het instuderen van een zeer uitgebreide woordenschat is intensief werk en neemt veel tijd in beslag. Spraakkunstpuzzels met uitgangen van naamwoorden en werkwoorden komen herhaaldelijk voor in het programma. Zo oefen je het logisch denken en het spelen met een taal. Teksten in het Nederlands vertalen is zeer belangrijk. Fijn om weten is dat deze teksten bijna altijd mythen zijn. Als welgekomen afwisseling komt ook de Romeinse geschiedenis zeker aan bod.
Om deze afdeling met kans op succes te kunnen volgen, moet je over een groot bevattingsvermogen en over een sterke wil beschikken om te kunnen doorzetten en te kunnen volhouden als het wat moeilijker wordt.

Moderne Wetenschappen

Socio-Economische Initiatie (2 uur)

In dit vak leer je over de sociale en de economische aspecten van onze hedendaagse samenleving. De goederenkringloop en de geldkringloop worden stapsgewijze onderzocht en vervolledigd. Bij de bespreking van de werking van de bedrijven kom je uiteraard ook tot de studie van de verschillende soorten facturen, korting, BTW en de mogelijke betalingswijzen.
Bij de ontleding van het verbruikspatroon van de gezinnen bestudeer
je niet alleen de betalingsmiddelen maar ook de sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, pensioen e.d. Ook de eerste begrippen van de internationale handel worden even toegelicht.

Wetenschappelijk Werk (3 uur)

Wetenschappelijk werk is, samen met SEI, een onderdeel van de basisoptie
Moderne wetenschappen. Wetenschappelijk Werk is een kennismaking met
natuurwetenschappen (fysica, biologie, chemie). In het vak WW wordt
de wetenschappelijke methode verkend aan de hand van chemische,
fysische en biologische contexten (elektriciteit, kracht en druk,
zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid,
microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, …).
Door middel van onderzoekend leren en het benaderen van de leerstof
vanuit verschillende invalshoeken, komen de leerlingen op een
actieve manier meer te weten over de levende en niet-levende natuur.

Deze kennismaking draagt bij tot een duidelijkere oriëntering van de
leerlingen naar de tweede graad.

Wetenschappen en Onderzoek

Wie voor de richting Wetenschappen en Onderzoek (Techniek- Wetenschappen) kiest, moet zeker een grote belangstelling hebben voor natuurwetenschappen, graag wiskunde studeren en aanleg hebben om nauwkeurig te werken bij wetenschappelijke onderzoekjes.
In de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek kunnen leerlingen via verdere verkenning en/of verdieping van natuurwetenschappen hun interesses en talenten aanscherpen. De bedoeling van een basisoptie is de leerling te helpen zich te oriënteren. Belangrijk is wel dat het geheel van de basisvorming (talen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, techniek, LO, artistieke opvoeding, godsdienst) mede bepalend is in de oriënterende rol van de eerste graad.
Er is een grote overeenkomst tussen wetenschappelijke werk (WW)  en de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek. Dit is ook logisch aangezien beide leerplannen als uitgangspunt het leerplan Natuurwetenschappen A-stroom hebben. Daarnaast willen we toch enkele belangrijke verschilpunten onder de aandacht brengen:

 • WW is een onderdeel van de basisoptie Moderne Wetenschappen.
  Leerlingen die deze basisoptie volgen, krijgen naast WW ook
  SEI(Socio- Economische Initiatie).
 • De basisoptie Wetenschappen en onderzoek wordt dikwijls gekozen door leerlingen met een grotere intrinsieke motivatie voor alles wat met wetenschap te maken heeft. Het zijn leerlingen die vooral door experimenteel werk uitgedaagd worden.
 • In de basisoptie Wetenschappen en Onderzoek wordt ervoor gekozen om de wiskundige basisvaardigheden te versterken.

De basisoptie Wetenschappen en Onderzoek zal aspecten van de levende en niet levende natuur verkennen en eventueel uitdiepen.
Omdat de leerlingen meer tijd en ruimte hebben, kunnen ze op een meer zelfstandige en onderzoekende manier aan de slag gaan en via voorbeelden of invalshoeken uit de leef- en/of interessewereld bijleren. De wetenschappelijke methode wordt verkend aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten (elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, …).
Daarnaast gaan de leerlingen zelf actief aan de slag in het labo:
microscopie, chemie en fysicaproeven,… Je leert als het ware je
eigen omgeving door onderzoek begrijpen. Speurderswerk dus.
Deze optie bereidt leerlingen voor op verdere studies Wetenschappen
(ASO 2de graad) en Techniek Wetenschappen (TSO 2de graad).

Ondernemen

Ondernemen (3 uur)

Vanuit onze eigen leefwereld als consument maken we kennis met de handelswereld. Volgende thema’s komen aan bod:

 • kopen en verkopen
 • betalen
 • werken op kantoor
 • de toeristische sector
 • logistiek

We gaan na welke stappen er gevolgd worden bij het tot stand brengen van een verkoop en welke documenten hierbij horen. Wij leven ons in als echte verkopers.
We berekenen facturen en bestuderen moderne betalingsvormen.
We brengen een bedrijfsbezoek en zien welke vaardigheden en attitudes er belangrijk zijn in een toekomstige beroepsloopbaan.
Via het thema toerisme leren we informatie te halen uit verschillende gegevensbronnen. ICT -vaardigheden komen ook hier aan bod.

ICT (2 uur)

Tijdens deze lessen leer je via een computerprogramma de algemene vaardigheden van het typen: het tienvingersysteem en het blind  typen.
Deze grondprincipes zijn erop gericht juiste automatismen aan te leren voor een renderende typtechniek. Hierbij wordt eveneens  belang gehecht aan je lichaamshouding als typist(e).
Een degelijke studie van het toetsenbord is een noodzaak, zodat je het efficiënt kan hanteren: de toetsen van de gidsrij, hoofdrij en benedenrij, de leestekens, het gebruik van de wisseltoets en het wisselslot,...

Leefsleutels (1 uur)

Binnen deze lessen streven we naar meer welbevinden op school in een brede kijk op preventie. We werken rond Leren Leren en sociale vaardigheden in thema’s zoals (cyber-)pesten, weerbaarheid, omgaan met elkaar, rookpreventie, verlies,...

 

Latijn 
Nederlands5
Frans4
Wiskunde4
Klassieke Talen4
Vormen van = Leefsleutels
(sociale vaardigheden)
1
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding2
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *
TOTAAL32

 

Moderne Wetenschappen 
Wetenschappelijk Werk3
Socio-Economische Initiatie2
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde5
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
TOTAAL32

 

Wetenschappen en Onderzoek 
Wetenschappelijk Werk3
Onderzoek2
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde5
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
TOTAAL

 

Ondernemen 
Ondernemen3
Informatica2
Leefsleutels1
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde4
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
TOTAAL32

*Het computergebruik wordt in de verschillende vakken geïntegreerd.