Graad 1

Graad 2
Graad 3

Het tweede leerjaar

In ons tweede leerjaar bieden wij 4 verschillende basisopties aan.

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen
 • Wetenschappen en Onderzoek
 • Ondernemen

Al de afdelingen hebben een gemeenschappelijk pakket van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn heel specifiek voor de gekozen optie.

Latijn (5 uur)

Het instuderen van een zeer uitgebreide woordenschat is intensief werk en neemt veel tijd in beslag. Spraakkunstpuzzels met uitgangen van naamwoorden en werkwoorden komen herhaaldelijk voor in het programma. Zo oefen je het logisch denken en het spelen met een taal. Teksten in het Nederlands vertalen, is zeer belangrijk. Fijn om weten is dat deze teksten bijna altijd mythen zijn. Als welgekomen afwisseling komt ook de Romeinse geschiedenis aan bod.

Om deze afdeling met kans op succes te kunnen volgen, moet je niet alleen over een groot bevattingsvermogen beschikken, maar ook over een groot doorzettingsvermogen.

Moderne Wetenschappen en economie

Socio-Economische Initiatie (SEI) en Wetenschappelijk Werk zijn twee belangrijke vakken binnen de
basisoptie Moderne Wetenschappen en Economie.

Socio-Economische Initiatie (2 uur)

In het vak Socio-Economische Initiatie worden tal van facetten uit het sociaal en economisch leven
behandeld.

Binnen de economische component maken de leerlingen kennis met de economie als wetenschap.
De prijsvorming van een product, het uitgavenpatroon van jongeren, het gebruik van betaalmiddelen en het koopgedrag en de inkomsten van gezinnen zijn onderwerpen die aan bod komen.

Binnen de sociale component maken de leerlingen kennis met aspecten van gedrags- en cultuurwetenschappen. Zij leren aandacht hebben voor het gedrag van mensen, zowel individueel als in groep. Ze observeren dit gedrag en zoeken naar verklaringen. Ze bestuderen enkele elementen die onze cultuur mee bepalen zoals reclame, media, politiek en de rol van het gezin.

Zowel de economische als de sociale component vertrekt vanuit de leef- en belevingswereld van de
jongeren, met de nodige aandacht voor de actualiteit.

Wetenschappelijk Werk (3 uur)

In dit vak maak je kennis met de natuurwetenschappen (fysica, biologie, chemie) en verken je de wetenschappelijke methode aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten. De volgende onderwerpen komen aan bod: elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek,….

Door middel van onderzoekend leren en het benaderen van de leerstof vanuit verschillende invalshoeken, kom je op een actieve manier meer te weten over de levende en niet-levende natuur.

Moderne Wetenschappen en Onderzoek

In de basisoptie ‘Moderne Wetenschappen en Onderzoek’ scherp je via verdere verkenning en/of verdieping van natuurwetenschappen je interesses en talenten aan. Je verkent de aspecten van de levende en niet levende natuur en diept die eventueel uit. Omdat je meer tijd en ruimte hebt, kan je op een meer zelfstandige en onderzoekende manier aan de slag gaan en via voorbeelden of invalshoeken uit de leef en/of interessewereld bijleren. De wetenschappelijke methode wordt verkend aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten. De volgende onderwerpen komen aan bod: elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek,….

Daarnaast ga je zelf actief aan de slag in het labo: microscopie, chemie- en fysicaproeven,… Je leert als het ware je eigen omgeving door onderzoek begrijpen. Speurderswerk dus.

Als je kiest voor de optie Moderne Wetenschappen en Onderzoek, moet je zeker een grote belangstelling hebben voor natuurwetenschappen, graag wiskunde studeren en aanleg hebben om nauwkeurig te werken bij wetenschappelijke onderzoekjes.

Deze optie bereidt je voor op verdere studies Wetenschappen (ASO 2de graad) en Techniek Wetenschappen (TSO 2de graad).

Er is een grote overeenkomst tussen de opties ‘Wetenschappelijk Werk’ (zie basisoptie Moderne Wetenschappen en Economie) en ‘Wetenschappen en Onderzoek’. Dit is ook logisch aangezien beide leerplannen als uitgangspunt het leerplan Natuurwetenschappen A-stroom hebben. Toch willen we enkele belangrijke verschilpunten onder de aandacht brengen:

 • Leerlingen die de basisoptie ‘Moderne Wetenschappen en Economie ‘ volgen, krijgen naast het vak ‘Wetenschappelijk Werk’ ook het vak ‘Socio- Economische Initiatie’.
 • De basisoptie ‘Moderne Wetenschappen en Onderzoek’ wordt dikwijls gekozen door leerlingen met een grotere intrinsieke motivatie voor alles wat met wetenschap te maken heeft. Het zijn leerlingen die vooral door experimenteel werk uitgedaagd worden. Bovendien worden de wiskundige basisvaardigheden meer versterkt.

 

Ondernemen

De basisoptie Ondernemen onderscheidt zich van de andere basisopties door de vakken ‘ondernemen’ en ‘ICT’.

Ondernemen (3 uur)

Vanuit onze eigen leefwereld als consument maken we kennis met de handelswereld. Volgende thema’s komen aan bod:

 • kopen en verkopen
 • betalen
 • werken op kantoor
 • de toeristische sector
 • logistiek

Je kruipt in de huid van een verkoper en gaat na welke stappen er gevolgd worden bij een verkoop en weke documenten hierbij horen. Je berekent facturen en bestudeert moderne betalingsvormen, je brengt een bedrijfsbezoek en ziet welke vaardigheden en attitudes belangrijk zijn voor een toekomstige beroepsloopbaan.
Via het thema 'toerisme' leer je informatie te halen uit verschillende gegevensbronnen. ICT-vaardigheden zijn hierbij belangrijk.

ICT (2 uur)

Tijdens deze lessen leer je via een computerprogramma de algemene vaardigheden van het typen: het tienvingersysteem en het blind  typen. Deze grondprincipes zijn erop gericht juiste automatismen aan te leren voor een renderende typtechniek. Hierbij wordt eveneens  belang gehecht aan je lichaamshouding als typist(e).
Een degelijke studie van het toetsenbord is een noodzaak, zodat je het efficiënt kan hanteren: de toetsen van de gidsrij, hoofdrij en benedenrij, de leestekens, het gebruik van de wisseltoets en het wisselslot,...

In de basisoptie Ondernemen krijg je ook 1 lesuur 'Leefsleutels'. Binnen deze lessen streven we naar meer welbevinden op school en hebben we veel aandacht voor preventie. We werken rond Leren Leren en sociale vaardigheden in thema’s zoals (cyber-)pesten, weerbaarheid, omgaan met elkaar, rookpreventie, verlies,...

 LatijnModerne WetenschappenModerne Wetenschappen en OnderzoekOndernemen
Latijn Klassieke Talen5---
Wetenschappelijk Werk-33-
Socio-Economische Initiatie-2--
Onderzoek--2-
Ondernemen---3
Informatica---2
Leefsleutels---1
Godsdienst2222
Nederlands4444
Frans4444
Engels2222
Wiskunde5554
Aardrijkskunde1111
Natuurwetenschappen1111
Geschiedenis2222
Lichamelijke Opvoeding / Sport2222
Muzikale Opvoeding1111
Plastische Opvoeding1111
Techniek2222
Informatie- en Communicatie Technologie *----
TOTAAL32323232

*Het computergebruik wordt in de verschillende vakken geïntegreerd.

Belangrijk om te weten

Wie slaagt in het tweede gemeenschappelijk leerjaar van de eerste graad, kan in het eerste jaar van de tweede graad starten in elke afdeling. Voor de afdelingen met Latijn is uiteraard een vooropleiding van Latijn vereist.

Afhankelijk van de behaalde resultaten in de eerste graad, krijgen de ouders en de leerlingen een advies i.v.m. de verdere studiekeuze.

Het tweede leerjaar

In ons tweede leerjaar bieden wij 4 verschillende basisopties aan.

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen
 • Wetenschappen en Onderzoek
 • Ondernemen

Al de afdelingen hebben een gemeenschappelijk pakket van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn heel specifiek voor de gekozen optie.

Latijn (5 uur)

Het instuderen van een zeer uitgebreide woordenschat is intensief werk en neemt veel tijd in beslag. Spraakkunstpuzzels met uitgangen van naamwoorden en werkwoorden komen herhaaldelijk voor in het programma. Zo oefen je het logisch denken en het spelen met een taal. Teksten in het Nederlands vertalen is zeer belangrijk. Fijn om weten is dat deze teksten bijna altijd mythen zijn. Als welgekomen afwisseling komt ook de Romeinse geschiedenis zeker aan bod.
Om deze afdeling met kans op succes te kunnen volgen, moet je over een groot bevattingsvermogen en over een sterke wil beschikken om te kunnen doorzetten en te kunnen volhouden als het wat moeilijker wordt.

Moderne Wetenschappen en economie

Socio-Economische Initiatie (2 uur)

In het vak Socio-Economische Initiatie worden tal van facetten uit het sociaal en economisch leven behandeld.

Binnen de economische component maken de leerlingen kennis met de economie als wetenschap. De prijsvorming van een product, het uitgavenpatroon van jongeren, het gebruik van betaalmiddelen en het koopgedrag en de inkomsten van gezinnen zijn onderwerpen die aan bod komen.

Binnen de sociale component maken leerlingen kennis met aspecten van gedrags- en cultuurwetenschappen. Zij leren aandacht hebben voor het gedrag van mensen, zowel individueel als  in groep. Ze bestuderen enkele elementen die onze cultuur mee bepalen zoals reclame, media, politiek en de rol van het gezin.

Zowel de economische als de sociale component vertrekt vanuit de leef- en belevingswereld van de jongeren, met de nodige aandacht voor de actualiteit.

Wetenschappelijk Werk (3 uur)

In dit vak maak je kennis met natuurwetenschappen (fysica, biologie, chemie) en verken je de wetenschappelijke methode aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten. De volgende onderwerpen komen aanbod: elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, … .

Door middel van onderzoekend leren en het benaderen van de leerstof vanuit verschillende invalshoeken, kom je op een actieve manier meer te weten over de levende en niet-levende natuur.

Moderne Wetenschappen en Onderzoek

In de basisoptie 'Moderne Wetenschappen en Onderzoek' scherp je via verdere verkenning en/of verdieping van natuurwetenschappen je interesses en talenten aan. Je verkent de aspecten van de levende en niet levende natuur en diept die eventueel uit. Omdat je meer tijd en ruimte hebt, kan je op een meer zelfstandige en onderzoekende manier aan de slag gaan en via voorbeelden of invalshoeken uit de leef- en/of interessewereld bijleren. De wetenschappelijke methode wordt verkend aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten. De volgende onderwerpen komen aanbod: elektriciteit, kracht en druk, zinken, zweven, drijven, indeling van stoffen, licht, kleur, geluid, microscopie, biotoopstudie, vergelijkend onderzoek, … .

Daarnaast ga je zelf actief aan de slag in het labo: microscopie, chemie- en fysicaproeven,... Je leert als het ware je eigen omgeving door onderzoek begrijpen. Speurderswerk dus.

Als je kiest voor de optie Moderne Wetenschappen en Onderzoek, moet je zeker een grote belangstelling hebben voor natuurwetenschappen, graag wiskunde studeren en aanleg hebben om nauwkeurig te werken bij wetenschappelijke onderzoekjes.

Deze optie bereidt leerlingen voor op verdere studies Wetenschappen (ASO 2de graad) en Techniek Wetenschappen (TSO 2de graad).

Er is een grote overeenkomst tussen de opties Wetenschappelijk Werk (zie basisoptie Moderne Wetenschappen en Economie) en 'Wetenschappen en Onderzoek'. Dit is ook logisch aangezien beide leerplannen als uitgangspunt het leerplan Natuurwetenschappen A-stroom hebben. Toch willen we enkele belangrijke verschilpunten onder de aandacht brengen:

 • Leerlingen die de basisoptie 'Moderne Wetenschappen en Economie' volgen, krijgen naast het vak 'Wetenschappelijk Werk' ook het vak 'Socio- Economische Initiatie'.
 • De basisoptie 'Moderne Wetenschappen en Onderzoek' wordt dikwijls gekozen door leerlingen met een grotere intrinsieke motivatie voor alle wat met wetenschap te maken heeft. Het zijn leerlingen die vooral door experimenteel werk uitgedaagd worden. Bovendien worden de wiskundige basisvaardigheden meer versterkt.

Ondernemen

Ondernemen (3 uur)

Vanuit onze eigen leefwereld als consument maken we kennis met de handelswereld. Volgende thema’s komen aan bod:

 • kopen en verkopen
 • betalen
 • werken op kantoor
 • de toeristische sector
 • logistiek

Je kruipt in de huid van een verkoper en gaat na welke stappen er gevolgd worden bij een verkoop en weke documenten hierbij horen. Je berekent facturen en bestudeert moderne betalingsvormen, je brengt een bedrijfsbezoek en ziet welke vaardigheden en attitudes belangrijk zijn voor een toekomstige beroepsloopbaan.
Via het thema 'toerisme' leer je informatie te halen uit verschillende gegevensbronnen. ICT-vaardigheden zijn hierbij belangrijk.

ICT (2 uur)

Tijdens deze lessen leer je via een computerprogramma de algemene vaardigheden van het typen: het tienvingersysteem en het blind  typen.
Deze grondprincipes zijn erop gericht juiste automatismen aan te leren voor een renderende typtechniek. Hierbij wordt eveneens  belang gehecht aan je lichaamshouding als typist(e).
Een degelijke studie van het toetsenbord is een noodzaak, zodat je het efficiënt kan hanteren: de toetsen van de gidsrij, hoofdrij en benedenrij, de leestekens, het gebruik van de wisseltoets en het wisselslot,...

In de basisoptie Ondernemen krijg je ook 1 lesuur 'Leefsleutels'.

Binnen deze lessen streven we naar meer welbevinden op school en hebben we veel aandacht voor preventie. We werken rond Leren Leren en sociale vaardigheden in thema’s zoals (cyber-)pesten, weerbaarheid, omgaan met elkaar, rookpreventie, verlies,...

Latijn 
Nederlands5
Frans4
Wiskunde4
Klassieke Talen4
Vormen van = Leefsleutels
(sociale vaardigheden)
1
Godsdienst2
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding2
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *
TOTAAL32

Moderne Wetenschappen 
Wetenschappelijk Werk3
Socio-Economische Initiatie2
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde5
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
TOTAAL32

Wetenschappen en Onderzoek 
Wetenschappelijk Werk3
Onderzoek2
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde5
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
Informatie- en Communicatie Technologie *-
TOTAAL

Ondernemen 
Ondernemen3
Informatica2
Leefsleutels1
Godsdienst2
Nederlands4
Frans4
Engels2
Wiskunde4
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Geschiedenis2
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Techniek2
TOTAAL32

*Het computergebruik wordt in de verschillende vakken geïntegreerd.

Belangrijk om te weten

Wie slaagt in het tweede gemeenschappelijk leerjaar van de eerste graad, kan in het eerste jaar van de tweede graad starten in elke afdeling.

Voor de afdelingen met Latijn is uiteraard een vooropleiding van Latijn vereist.

Afhankelijk van de behaalde resultaten in de eerste graad, krijgen de ouders en de leerlingen een advies i.v.m. de verdere studiekeuze.