Graad 1

       Graad 2

Graad 3

Tweede graad

Kiezen...! Maar hoe?

Laat je bij je keuze helpen door je ouders en je leerkrachten, eventueel ook door ons C.L.B.-team. Je aanleg, je resultaten en je eigen belangstelling zijn heel belangrijk. Wat niet zou mogen meespelen, is de keuze die een goede vriend of vriendin maakt.
Laat je ook niet leiden door je gevoelens of door aantrekkelijke vooruitzichten zoals laboratoriumwerk of computeropleiding, maar ga verstandig en beredeneerd te werk!
Hoofdzaak is dat jij de leerstof aankan en graag studeert, en dat je je goed voelt bij je studies.

Economie (ASO)

Deze studierichting bevat een belangrijk studiepakket ECONOMIE (4 lesuren). De leerlingen bestuderen er interessante sociaal- economische problemen die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s.
Algemeen vormende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen blijven aanwezig. En uiteraard betekent algemene vorming ook een dosis moderne talen en wiskunde. Voor deze beide vakgebieden is er de mogelijkheid van een keuze-uur.

Economie met keuze-uur wiskunde

Leerlingen die een voldoende sterke uitdaging voor het vak wiskunde aankunnen, kiezen voor een 5de uur wiskunde. Hier wordt reeds een wiskundig tandje bijgestoken, d.w.z. meer complexe problemen, modellen en toepassingen komen aan bod. Dit kan reeds een goede voorbereiding zijn op de studierichting Economie-Wiskunde in de derde graad, waar tijdens de zes uur wiskunde een hoger niveau van abstractievorming en probleemoplossende vaardigheden wordt verwacht.

 

Economie met keuze-uur moderne talen

Leerlingen met een duidelijke aanleg voor moderne talen en een minder sterke wiskundige ingesteldheid, kunnen in het derde jaar een bijkomend uur Nederlands en in het vierde jaar een bijkomend uur Frans volgen. Zo bereiden ze zich voor op de studierichting Economie-Moderne Talen in de derde graad.

 

Wetenschappen (ASO)

Leerlingen met belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde, die tevens niet worden afgeschrikt door moderne talen, kunnen kiezen voor de studierichting Wetenschappen.
De klemtoon ligt hier vanzelfsprekend op de wetenschappen: biologie, fysica en chemie staan elk met twee wekelijkse lestijden in de lessentabel. Hier gaat het om het inzicht in natuurwetenschappelijke verschijnselen en ook om de vaardigheden van de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Dit laatste komt sterk aan bod tijdens observaties en experimenten bij het laboratoriumwerk. In het vak wiskunde wordt de leerweg van 5 wekelijkse lestijden gevolgd met bovendien een lesuur uitdieping.

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

In deze richting zitten leerlingen die de basisvorming (A-stroom) of de logische vooropleiding basisoptie Techniek-wetenschappen in
het tweede leerjaar met succes hebben voltooid en daarbij voldoende basis en interesse hebben voor wiskunde en wetenschappen.
Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het onderzoek in het laboratorium waarbij de leerlingen zelf de practica mogen uitvoeren. Elke twee jaar organiseren we een driedaagse (kampeer-)excursie waarbij de leerlingen, in het veld, hun onderzoekskwaliteiten volop kunnen ontplooien om te leren denken als een echte wetenschapper.
Wiskunde is een erg belangrijke component en is van een hoog niveau (hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen). De taalvakken  bereiden voor op de praktische communicatie.
Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ICT-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Bij de overgang naar de derde graad zijn de leerlingen in staat verdere studies aan te vatten in Techniek Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, Chemie,…

Ondernemen en Marketing (TSO )

Deze afdeling is meer praktijkgericht dan een ASO - richting. Hier doe je niet enkel veel theoretische kennis op, maar je krijgt ook een specifiek gerichte opleiding waarbij het vaardig kunnen uitvoeren van handelingen, zoals dubbel boekhouden, en de toepassing van de verschillende computerprogramma's, zeer belangrijk is.

Ondernemen en Communicatie (TSO)

Ondernemen en Communicatie leunt sterk aan bij de studierichting Ondernemen en Marketing. In het lessenrooster van de beide studierichtingen vindt men overeenkomsten, maar in Ondernemen  en Communicatie wordt duidelijk meer aandacht besteed aan talen. Er zijn meer uren Nederlands, Frans en Engels, en het vak Duits verschijnt als vierde taal. De leerstof wiskunde en bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in Ondernemen en Marketing, maar waarborgt wel een goed inzicht.
De leerlingen die na het tweede jaar kiezen voor Ondernemen en Communicatie worden ideaal voorbereid op de studierichting Organisatie en Communicatie in de 3de graad.

 

Tweede graad

Kiezen...! Maar hoe?

Laat je bij je keuze helpen door je ouders en je leerkrachten, eventueel ook door ons C.L.B.-team. Je aanleg, je resultaten en je eigen belangstelling zijn heel belangrijk. Wat niet zou mogen meespelen, is de keuze die een goede vriend of vriendin maakt.
Laat je ook niet leiden door je gevoelens of door aantrekkelijke vooruitzichten zoals laboratoriumwerk of computeropleiding, maar ga verstandig en beredeneerd te werk!
Hoofdzaak is dat jij de leerstof aankan en graag studeert, en dat je je goed voelt bij je studies.

Economie (ASO)

Deze studierichting bevat een belangrijk studiepakket ECONOMIE (4 lesuren). De leerlingen bestuderen er interessante sociaal- economische problemen die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s.
Algemeen vormende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen blijven aanwezig. En uiteraard betekent algemene vorming ook een dosis moderne talen en wiskunde. Voor deze beide vakgebieden is er de mogelijkheid van een keuze-uur.

Economie met keuze-uur wiskunde

Leerlingen die een voldoende sterke uitdaging voor het vak wiskunde aankunnen, kiezen voor een 5de uur wiskunde. Hier wordt reeds een wiskundig tandje bijgestoken, d.w.z. meer complexe problemen, modellen en toepassingen komen aan bod. Dit kan reeds een goede voorbereiding zijn op de studierichting Economie-Wiskunde in de derde graad, waar tijdens de zes uur wiskunde een hoger niveau van abstractievorming en probleemoplossende vaardigheden wordt verwacht.

 

Economie met keuze-uur moderne talen

Leerlingen met een duidelijke aanleg voor moderne talen en een minder sterke wiskundige ingesteldheid, kunnen in het derde jaar een bijkomend uur Nederlands en in het vierde jaar een bijkomend uur Frans volgen. Zo bereiden ze zich voor op de studierichting Economie-Moderne Talen in de derde graad.

 

Wetenschappen (ASO)

Leerlingen met belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde, die tevens niet worden afgeschrikt door moderne talen, kunnen kiezen voor de studierichting Wetenschappen.
De klemtoon ligt hier vanzelfsprekend op de wetenschappen: biologie, fysica en chemie staan elk met twee wekelijkse lestijden in de lessentabel. Hier gaat het om het inzicht in natuurwetenschappelijke verschijnselen en ook om de vaardigheden van de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Dit laatste komt sterk aan bod tijdens observaties en experimenten bij het laboratoriumwerk. In het vak wiskunde wordt de leerweg van 5 wekelijkse lestijden gevolgd met bovendien een lesuur uitdieping.

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

In deze richting zitten leerlingen die de basisvorming (A-stroom) of de logische vooropleiding basisoptie Techniek-wetenschappen in
het tweede leerjaar met succes hebben voltooid en daarbij voldoende basis en interesse hebben voor wiskunde en wetenschappen.
Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het onderzoek in het laboratorium waarbij de leerlingen zelf de practica mogen uitvoeren. Elke twee jaar organiseren we een driedaagse (kampeer-)excursie waarbij de leerlingen, in het veld, hun onderzoekskwaliteiten volop kunnen ontplooien om te leren denken als een echte wetenschapper.
Wiskunde is een erg belangrijke component en is van een hoog niveau (hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen). De taalvakken  bereiden voor op de praktische communicatie.
Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ICT-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Bij de overgang naar de derde graad zijn de leerlingen in staat verdere studies aan te vatten in Techniek Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, Chemie,…

Ondernemen en Marketing (TSO )

Deze afdeling is meer praktijkgericht dan een ASO - richting. Hier doe je niet enkel veel theoretische kennis op, maar je krijgt ook een specifiek gerichte opleiding waarbij het vaardig kunnen uitvoeren van handelingen, zoals dubbel boekhouden, en de toepassing van de verschillende computerprogramma's, zeer belangrijk is.

Ondernemen en Communicatie (TSO)

Ondernemen en Communicatie leunt sterk aan bij de studierichting Ondernemen en Marketing. In het lessenrooster van de beide studierichtingen vindt men overeenkomsten, maar in Ondernemen  en Communicatie wordt duidelijk meer aandacht besteed aan talen. Er zijn meer uren Nederlands, Frans en Engels, en het vak Duits verschijnt als vierde taal. De leerstof wiskunde en bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in Ondernemen en Marketing, maar waarborgt wel een goed inzicht.
De leerlingen die na het tweede jaar kiezen voor Ondernemen en Communicatie worden ideaal voorbereid op de studierichting Organisatie en Communicatie in de 3de graad.