Graad 1

       Graad 2

Graad 3

Tweede graad

Kiezen...! Maar hoe?

Laat je bij je keuze helpen door je ouders, je leerkrachten en eventueel ook door ons C.L.B.-team. Je aanleg, je resultaten en je eigen belangstelling zijn heel belangrijk. Wat niet zou mogen meespelen, is de keuze die een goede vriend of vriendin maakt.
Laat je ook niet leiden door je gevoelens of door aantrekkelijke vooruitzichten zoals laboratoriumwerk of computeropleiding, maar ga verstandig en beredeneerd te werk!
Hoofdzaak is dat jij de leerstof aankan en graag studeert, en dat je je goed voelt bij je studies.

Economie (ASO)

Deze studierichting heeft een belangrijk studiepakket economie (4 lesuren). Je bestudeert er interessante sociaal- economische problemen die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s.
Binnen de studierichting economie heb je 2 basisopties: Economie met keuze-uur wiskunde en Economie met keuze-uur moderne talen.

Economie met keuze-uur wiskunde

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging voor het vak wiskunde aankunnen, kan je kiezen voor een keuze-uur, waarbinnen complexere problemen, modellen en toepassingen aan bod komen. Dit kan een goede voorbereiding zijn op de studierichting Economie-Wiskunde in de derde graad, waar tijdens de zes uur wiskunde een hoger niveau van abstractievorming en probleemoplossende vaardigheden wordt verwacht.

Economie met keuze-uur moderne talen

Als je meer aanleg hebt voor moderne talen, kan je in het derde jaar een bijkomend uur Nederlands en in het vierde jaar een bijkomend uur Frans volgen. Zo word je degelijk voorbereid op de studierichting Economie-Moderne Talen in de derde graad.

Wetenschappen (ASO)

Als je belangstelling en aanleg hebt voor wetenschappen en wiskunde, en je niet wordt afgeschrikt door moderne talen, kan je kiezen voor de studierichting Wetenschappen.
De klemtoon ligt hier vanzelfsprekend op de wetenschappen: biologie, fysica en chemie. Je vergroot je inzicht in natuurwetenschappelijke verschijnselen je traint tijdens het labowerk de vaardigheden die je nodig hebt voor  wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste komt sterk aan bod tijdens observaties en experimenten bij het laboratoriumwerk. Voor het vak wiskunde wordt de leerweg van 5 wekelijkse lestijden gevolgd met bovendien een lesuur uitdieping.

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

In deze richting zitten leerlingen die de basisvorming (A-stroom) of de logische vooropleiding basisoptie Wetenschappen en Onderzoek in het tweede leerjaar met succes hebben voltooid en daarbij voldoende basis en interesse hebben voor wiskunde en wetenschappen.
Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het onderzoek in het laboratorium waarbij je zelf de practica mag uitvoeren. Elke twee jaar organiseren we een driedaagse (kampeer-)excursie waarbij je, in het veld, je onderzoekskwaliteiten volop kan ontplooien om te leren denken als een echte  wetenschapper.
Wiskunde is een erg belangrijke component en is van een hoog niveau (hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen).

Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ICT-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Bij de overgang naar de derde graad zijn de leerlingen in staat verdere studies aan te vatten in Techniek Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, Chemie,…

Ondernemen en Marketing (TSO )

In deze richting weet je van aanpakken en ben je een echte VAP (Very Active Person). Je combineert theorie met praktische vaardigheden en ontwikkelt attitudes die later vereist worden in de bedrijfswereld. Je leert werken met officeprogramma's, je ontwikkelt een talenknobbel en je krijgt een stevige bagage wiskunde mee. In het vak bedrijfseconomie leer je ondernemen in Kapellen (LONK-project) en werk je via een kantoorsimulatie aan je administratieve vaardigheden. Ook krijg je een basisvorming dubbel boekhouden. In het vierde jaar leer je enkele geheimen uit de marketing en word je nog grondiger voorbereid op het ondernemerschap. Deze richting bereidt je optimaal voor op de studierichtingen 'Ondernemen en Marketing' en 'Ondernemen en IT' in de derde graad.

Ondernemen en Communicatie (TSO)

Ondernemen en Communicatie leunt sterk aan bij de studierichting Ondernemen en Marketing. Beide richtingen bieden naast een ruime algemene vorming, bedrijfseconomie en informatica aan binnen het economisch domein, maar in Ondernemen en Communicatie wordt veel meer aandacht besteed aan talen. Je krijgt meer uren Nederlands, Frans en Engels en het vak Duits verschijnt als vierde taal. Talent hebben voor talen en deze graag studeren, is een absolute must voor deze richting. De leerstof wiskunde en bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in Ondernemen en Marketing, maar waarborgt wel een goed inzicht.
Als je na het tweede jaar kiest voor Ondernemen en Communicatie word je goed voorbereid op de studierichting Organisatie en Communicatie in de 3de graad.

Tweede graad

Kiezen...! Maar hoe?

Laat je bij je keuze helpen door je ouders, je leerkrachten en eventueel ook door ons C.L.B.-team. Je aanleg, je resultaten en je eigen belangstelling zijn heel belangrijk. Wat niet zou mogen meespelen, is de keuze die een goede vriend of vriendin maakt.
Laat je ook niet leiden door je gevoelens of door aantrekkelijke vooruitzichten zoals laboratoriumwerk of computeropleiding, maar ga verstandig en beredeneerd te werk!
Hoofdzaak is dat jij de leerstof aankan en graag studeert, en dat je je goed voelt bij je studies.

Economie (ASO)

Deze studierichting heeft een belangrijk studiepakket economie (4 lesuren). Je bestudeert er interessante sociaal- economische problemen die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s.
Binnen de studierichting economie heb je 2 basisopties: Economie met keuze-uur wiskunde en Economie met keuze-uur moderne talen.

Economie met keuze-uur wiskunde

Als je op zoek bent naar een extra uitdaging voor het vak wiskunde aankunnen, kan je kiezen voor een keuze-uur, waarbinnen complexere problemen, modellen en toepassingen aan bod komen. Dit kan een goede voorbereiding zijn op de studierichting Economie-Wiskunde in de derde graad, waar tijdens de zes uur wiskunde een hoger niveau van abstractievorming en probleemoplossende vaardigheden wordt verwacht.

 

Economie met keuze-uur moderne talen

Als je meer aanleg hebt voor moderne talen, kan je in het derde jaar een bijkomend uur Nederlands en in het vierde jaar een bijkomend uur Frans volgen. Zo word je degelijk voorbereid op de studierichting Economie-Moderne Talen in de derde graad.

 

Wetenschappen (ASO)

Als je belangstelling en aanleg hebt voor wetenschappen en wiskunde, en je niet wordt afgeschrikt door moderne talen, kan je kiezen voor de studierichting Wetenschappen.
De klemtoon ligt hier vanzelfsprekend op de wetenschappen: biologie, fysica en chemie. Je vergroot je inzicht in natuurwetenschappelijke verschijnselen je traint tijdens het labowerk de vaardigheden die je nodig hebt voor  wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste komt sterk aan bod tijdens observaties en experimenten bij het laboratoriumwerk. Voor het vak wiskunde wordt de leerweg van 5 wekelijkse lestijden gevolgd met bovendien een lesuur uitdieping.

 

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

In deze richting zitten leerlingen die de basisvorming (A-stroom) of de logische vooropleiding basisoptie Wetenschappen en Onderzoek in het tweede leerjaar met succes hebben voltooid en daarbij voldoende basis en interesse hebben voor wiskunde en wetenschappen.
Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het onderzoek in het laboratorium waarbij je zelf de practica mag uitvoeren. Elke twee jaar organiseren we een driedaagse (kampeer-)excursie waarbij je, in het veld, je onderzoekskwaliteiten volop kan ontplooien om te leren denken als een echte  wetenschapper.
Wiskunde is een erg belangrijke component en is van een hoog niveau (hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen).

Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ICT-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.

Bij de overgang naar de derde graad zijn de leerlingen in staat verdere studies aan te vatten in Techniek Wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen, Chemie,…

 

Ondernemen en Marketing (TSO )

In deze richting weet je van aanpakken en ben je een echte VAP (Very Active Person). Je combineert theorie met praktische vaardigheden en ontwikkelt attitudes die later vereist worden in de bedrijfswereld. Je leert werken met officeprogramma's, je ontwikkelt een talenknobbel en je krijgt een stevige bagage wiskunde mee. In het vak bedrijfseconomie leer je ondernemen in Kapellen (LONK-project) en werk je via een kantoorsimulatie aan je administratieve vaardigheden. Ook krijg je een basisvorming dubbel boekhouden. In het vierde jaar leer je enkele geheimen uit de marketing en word je nog grondiger voorbereid op het ondernemerschap. Deze richting bereidt je optimaal voor op de studierichtingen 'Ondernemen en Marketing' en 'Ondernemen en IT' in de derde graad.

 

Ondernemen en Communicatie (TSO)

Ondernemen en Communicatie leunt sterk aan bij de studierichting Ondernemen en Marketing. Beide richtingen bieden naast een ruime algemene vorming, bedrijfseconomie en informatica aan binnen het economisch domein, maar in Ondernemen en Communicatie wordt veel meer aandacht besteed aan talen. Je krijgt meer uren Nederlands, Frans en Engels en het vak Duits verschijnt als vierde taal. Talent hebben voor talen en deze graag studeren, is een absolute must voor deze richting. De leerstof wiskunde en bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in Ondernemen en Marketing, maar waarborgt wel een goed inzicht.
Als je na het tweede jaar kiest voor Ondernemen en Communicatie word je goed voorbereid op de studierichting Organisatie en Communicatie in de 3de graad.